เราไม่ทิ้งกัน โครงการจากรัฐบาลเพื่อเยียวยาประชาชน

เราไม่ทิ้งกัน

ในปี 2563 ได้เกิดการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ซึ่งได้ส่งผลกระทบกับผู้คนมากมาย ไม่ว่าจะเป็น เหล่าพนักงานออฟฟิศที่ต้องหยุดงานและอาจจะไม่ได้รับค่าตอบแทน หรือจะเป็นเหล่าพ่อค้าแม่ขายที่ต้องปิดร้านของตัวเองในช่วงที่มีการระบาดของโรคร้ายชนิดนี้ และจากการระบาดของเจ้าไวรัสโควิด-19 นี้ก็ได้สร้างความเสียหายให้กับประชาชนชาวไทยเป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้เองจึงทำให้เกิดโครงการ เราไม่ทิ้งกัน ขึ้นมา ซึ่งเป็นโครงการที่คิดโดยรัฐบาลของประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีของประเทศไทยนั่นเอง และโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นเป็นโครงการในรูปแบบไหน จะสามารถเยียวยาในรูปแบบไหนได้บ้าง และประชาชนชาวไทยอย่างเรา ๆ นั้นจะได้รับสิทธิ์การช่วยเหลือได้อย่างไรบ้าง เราไปดูกันเลย

โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” คืออะไร

โครงการเราไม่ทิ้งกันเป็นโครงการที่รัฐบาลได้คิดขึ้นมาเพื่อการเยียวยาประชาชนชาวไทยที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยทางรัฐบาลนั้นได้มีมาตรการในการชดเชยรายได้ของรัฐบาลสู่ไปกลับประชาชนคนไทย ซึ่งโครงการเราไม่ทิ้งกันนั้นจะมีการเยียวยาโดยการด้วยการมอบเงินจำนวน 15,000 บาท เป็นเวลา 3 เดือน โดยจะแบ่งจ่ายเดือนละ 5,000 บาทนั่นเอง ทั้งนี้ ทางรัฐบาลจะมอบเงินเยียวยาโดยมี ธนาคารกรุงไทย เป็นผู้รับลงทะเบียนเข้าร่วมมาตรการ โดยผู้ที่ผ่านการลงทะเบียนและได้รับการตรวจสอบคุณสมบัติเรียบร้อยแล้วนั้น จะได้รับเงินผ่านการโอนเงินเข้าระบบอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารกรุงไทยนั่นเอง 

โครงการ “เราไม่ทิ้งกัน” มีมาตรการอะไรบ้าง

ลดค่าไฟ 2 เดือน

มาตรการการเยียวยาในข้อนี้เป็นการเยียวยาสำหรับบ้านพักที่มีผู้พักอาศัยที่ใช้ไฟไม่เกิน 150 หน่วยต่อเดือนเท่านั้น แต่ถ้าหากบ้านพักไหนที่ใช้ไฟเกิน 150 หน่วยต่อเดือนนั้น ก็จะมีการให้ส่วนลดค่าไฟตามเงื่อนไขอื่น ๆ แทนนั่นเอง ทั้งนี้ ในส่วนของหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ จะไม่รวมเราอยู่ในการเยียวครั้งนี้ แต่จะสามารถมีสิทธิ์ใช้ไฟฟรี 50 หน่วยแรกเท่านั้น

ลดค่าน้ำ 10%

มาตรการการเยียวยาโควิดข้อต่อไปเป็นการเยียวยาในส่วนของค่าน้ำนั่นเอง โดยทางรัฐบาลนั้นจะลดค่าน้ำ 10% โดยมาตรการนี้จะสงวนไว้ให้เฉพาะบ้านที่อยู่อาศัย และกิจการขนาดเล็กเพียงเท่านั้น ในส่วนของราชการและรัฐวิสาหกิจจะไม่เข้าข่ายกลุ่มที่สามารถลดค่าน้ำได้

ช่วยเหลือค่าอินเตอร์เน็ต

มาตรการนี้ทางกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ได้ทำการหารือร่วมกับผู้ประกอบการ และคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (กสทช.) เพื่อเพิ่มความเร็วให้กับอินเทอร์เน็ตบ้านและโทรศัพท์มือถือ โดยมาตรการนี้เป็นการสนับสนุนพนักงานที่ต้องทำงานที่บ้านหรือ Work From Home นั่นเอง ทั้งนี้ มาตรการนี้ยังสนับสนุนการโหลดแอปพลิเคชันหมอชนะฟรีโดยไม่ต้องเสียอินเตอร์เเน็ตของตัวเองอีกด้วย โดยมาตรการการช่วยเหลืออินเตอร์เน็ตนั้นจะมีระยะเวลา 3 เดือน

โครงการคนละครึ่ง

โครงการคนละครึ่งนั้นถือว่าเป็นหนึ่งในความช่วยเหลือที่มีประชาชนมากมายให้ความสนใจด้วยความที่เป็นโครงการที่เข้าถึงง่าย และมีความสะดวกสบาย โดยโครงการคนละครึ่งนั้นถือว่าเป็นโครงการที่ค่อนข้างประสบความสำเร็จ ถึงแม้ว่าไม่ใช่ประชาชนทุกคนจะสามารถใช้สิทธิ์นี้ได้ก็ตาม แต่ก็ทำให้โครงการนี้ดำเนินมาถึงเฟสที่ 3 แล้ว โดยโครงการคนละครึ่งรอบที่ 3 นั้นได้มีการลงทะเบียนไปเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน พ.ศ. 2564 และจะสามารถใช้เงินจากโครงการนี้ได้วันที่ 1 กรกฎาคม พ.ศ.2564 เป็นต้นไป

โครงการเราชนะ

โครงการเราชนะเป็นมาตรการล่าสุดจากรัฐบาล โดยโครงการเราชนะนั้นรัฐบาลจะให้ความช่วยเหลือด้วยเงินเยียวยา 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนโดยประมาณ ซึ่งโครงการนี้จะเยียวยาให้กับกลุ่มคนที่มีคุณสมบัติดังนี้ กลุ่มคนที่มีอาชีพอิสระ และกลุ่มแรงงานนอกระบบ แต่กลุ่มคนที่มีทำอาชีพผิดกฎหมายอย่างเว็บคาสิโนออนไลน์ หรือว่าจะเป็นเว็บสล็อตออนไลน์เหล่านี้จะไม่นับว่าเป็นกลุ่มอาชีพอิสระ และจะไม่สามารถรับเงินเยียวยาจากทางรัฐบาลได้ ทั้งนี้ กลุ่มเกษตรกรเป็นระยะเวลา 2 เดือนก็จะได้รับเงินเยียวยาภายใต้โครงการเราชนะเช่นกัน

คุณสมบัติและหลักฐานในการสมัครเข้าร่วมโครงการ “เราไม่ทิ้งกัน”

บุคคลที่มีคุณสมบัติได้รับเงิน

  • กลุ่มแรงงาน
  • ลูกจ้างชั่วคราว
  • ผู้ที่มีอาชีพอิสระ
  • ผู้ที่ไม่อยู่ในระบบประกันสังคมตามมาตรา 33
  • ผู้ที่ได้รับผลกระทบจากไวรัสโควิด-19
  • ผู้ที่มีอายุ 18 ปีขึ้นไป

หลักฐานที่ใช้ลงทะเบียน

  • หมายเลขบัตรประชาชน
  • ข้อมูลในการประกอบอาชีพ
  • ข้อมูลบริษัทนายจ้าง (ในกรณีมีนายจ้าง)
  • ข้อมูลปัญหาความเดือดร้อน